Panattoni vybuduje pri Bratislave nový logistický park

Staviteľ priemyselných nehnuteľností Panattoni vybuduje nový logistický park na hranici Bratislavy. Projekt s názvom Panattoni Park Bratislava North reaguje na vysoký dopyt po skladových priestoroch, ktoré budú mať výbornú dopravnú obslužnosť pre Slovensko, Rakúsko, Českú republiku a Maďarsko.

Logistický areál Panattoni Park Bratislava North vznikne na pozemkoch s rozlohou 330 tisíc metrov štvorcových pri obci Plavecký Štvrtok s napojením na ďiaľnicu D2. Celková výška investície presiahne čiastku 59 miliónov eur. V prvej fáze budú v areáli vybudované dve moderné haly s množstvom udržateľných prvkov s rozlohou 12 000 a 6 000 metrov štvorcových. Obe haly, s najvyšším výrobno-logistickým štandardom, budú cieliť na vysoké hodnotenie medzinárodnej ekologickej certifikácie BREEAM New Construction.

„Som rád, že pre tretí projekt Panattoni na Slovensku sme získali práve túto lokalitu, v ktorej bol dlhodobý potenciál prezentovaný už v minulosti, ale chýbal investor a staviteľ priemyslových nehnuteľností, ktorý ju naplno objaví a rozvinie,“ hovorí Erik Ivaničko, riaditeľ slovenskej pobočky Panattoni.

Vznikom areálu Panattoni Park Bratislava North dôjde k navýšeniu zásobovacích kapacít, čo výrazne zvýši efektivitu fungovania obchodných a priemyslových podnikov v okolí Bratislavy. Navyše bude podporená expanzia firiem do žiadaného regiónu, ktorá dnes kvôli obmedzeným logistickým kapacitám stagnuje. Park prinesie benefity pre región, samosprávu ale aj občanov. Okrem rozvoja dodávateľského reťazca pomôže nový park aj rozvoju e-commerce.