Udržitelnost musí být nejen ekologická, ale zároveň ekonomická a sociální

Udržitelný rozvoj jako trend současné logistiky. To bylo hlavní téma letošního Eastlogu, největší logistické události v České republice. Tradiční kongres pořádaný skupinou ATOZ Logistics se uskutečnil v hotelu Aquapalace v pražských Čestlicích ve čtvrtek 17. května a v pátek 18. května. Stavitel průmyslových zón Panattoni Europe byl i letos partnerem akce a generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko Pavel Sovička se zúčastnil panelové diskuze o vývoji parků z hlediska infrastruktury.

„Udržitelnost je velice komplexní disciplína, při které je nutné hledat průsečík mezi zásadně protichůdnými oblastmi – zájmy společnosti, ekonomickými zájmy a ochranou životního prostředí. Bylo by sice krásné vybudovat například energeticky soběstačný sklad, který je napájen pouze zelenou elektřinou, ovšem zcela určitě by se to projevilo na výši investice a tím
i nájmu. S udržitelností v logistice je to stejné jako v domácnosti. Dlouhodobě a globálně bude fungovat jenom to, co nebude jenom ekologické, ale zároveň to bude ekonomické a komfortní. Proto i v developmentu vnímáme udržitelnost jako kompromis mezi ekologickou, ekonomickou a sociální složkou,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko.

V rámci představení Pavel Sovička prezentoval pozoruhodná čísla a souvislosti, která dokumentují jeho závěry. Například zmínil, že v současnosti se na uhlíkové stopě výrobků produkovaných v Asii podílí skladování pouze z 1 %. Dále demonstroval na příkladu Amazonu v Dobrovízi, že v oblasti udržitelnosti je třeba domýšlet důsledky všech kroků. „Při následování nových směrnic v Evropě bude nutné zajistit možnost dobíjení aut u všech parkovacích míst, což by v případě projektů v rozsahu, jako je projekt v Dobrovízi, znamenalo navýšení elektrického příkonu o 5,5 MW. Z našeho pohledu rozhodně nejde o čistě udržitelný krok, protože takovou energii nebude možné dodat z obnovitelných zdrojů lokálně,“ vysvětlil Pavel Sovička.

Společnost Panattoni Europe se vloni stala největším industriálním developerem v Evropě podle objemu nové výstavby. Na loňský rok ve znamení expanzí a relokací se letos rozhodla navázat odvážnou koncepcí založenou na revitalizaci brownfieldů a udržitelném rozvoji.