POLSKA

Panattoni Europe
Centrala
Warsaw Spire
Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
Tel: +48 22 540 71 71
Fax: +48 22 540 71 70

Biura

CZECHY

Panattoni Europe
Slovanský dům
Na Příkopě 859/22
110 00, Praha 1
Tel: +420 225 341 336

SŁOWACJA

Panattoni Europe
Eurovea Central 1,
Pribinova 4,
811 09 Bratislava
Tel.: +421 911 999 550
Tel.: +421 2 3231 0560

LUKSEMBURG

Panattoni Europe
24-28 rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Tel: +352 262 129 1014
Fax: +352 262 129 1003

NIEMCY

Panattoni Europe  
Am Sandtorkai 54,
20457 Hamburg
Tel: +49 40 525 723 100
Fax: +49 40 525 723 120

WIELKA BRYTANIA

Panattoni Europe
The Smiths Building
179 Great Portland Street
London W1W 5PLP
Tel: +44 20 3713 7343

 

Kontakt prasowy

Anita Pietrykowska

PANATTONI EUROPE
Marketing & Communications Director
+48 697 114 484
apietrykowska@panattoni.com

 

Ewelina Ciuchta

KONKRET PR
Corporate PR Director
+48 508 338 267 
e.ciuchta@konkretpr.pl

 

 

 * Wymagane pole  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Panattoni Development Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  2. Można się z nami kontaktować elektronicznie, na adres: administracja@panattoni.com, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/kontakt/, lub listownie, na adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania składane w szczególności przez osoby zainteresowane naszymi usługami.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu naszej spółki, tzn. przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne na naszą rzecz.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
  6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa pytanie.