Panattoni Park Cheb

Panattoni Park Cheb

Panattoni Park Cheb leży w bezpośrednim sąsiedztwie niemieckiej autostrady A93. To jedyna w swoim rodzaju lokalizacja, zapewniająca wystarczające zasoby rynku pracy, która jednocześnie znajduje się w niedużej odległości od fabryk motoryzacyjnych w Bawarii i Saksonii. Cheb to idealne miejsce dla działalności zakładającej dostawy do Niemiec. Miasto to zostało także zaliczone do jednego z dziesięciu miast w Europie Wschodniej o najlepszej strategii wspierania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez prestiżowe brytyjskie czasopismo fDi Intelligence Magazine. Na przygranicznych terenach Czech i Niemiec działa wielu producentów i dostawców z branż motoryzacyjnej i inżynieryjnej, w tym tak znaczące marki jak Siemens, Eissmann, Audi czy Volkswagen.

Powierzchnia do wynajęcia
55 310
Istniejąca powierzchnia
132 630
Cała planowana powierzchnia
187 940
Pokaż budynki

Lokalizacja

Lokalizacja
Panattoni Park Cheb

Cheb

W dogodnej odległości od Parku Panattoni znajdują się znaczące ośrodki przemysłowe Bawarii i Saksonii. Na obszarze trójkąta tworzonego przez miejscowości Cheb, Lipsk i Drezno leży kilka zakładów należących do Volkswagena, BMW i Porsche. Jeszcze inne marki, m.in. BMW, Audi, Siemens i Continental, mają zakłady na południowy-zachód od Chebu, w trójkącie wyznaczonym przez Monachium i Ingolstadt. Dogodne połączenia z Ratyzboną, Monachium, Lipskiem i Chemnitz (GER) zapewniają autostrady A93/A9/A4/A72. Ponadto, z Pragi do Chebu (CZ) i Monachium (GER) przebiega europejski korytarz kolejowy, zaś lokalne połączenia kolejowe łączą przygraniczne tereny Niemiec (Selb, Hof) z okolicami Chebu i Sokolova w Czechach.

Na obszarze, z którego dojazd do obiektu zajmie nie więcej niż 60 minut, obejmującym terytoria Czech i Niemiec, mieszkają blisko dwa miliony osób, w tym ponad 70 tys. bezrobotnych. Ponad 400 tys. mieszkańców żyje w promieniu 25 minut dojazdu. Silne tradycje przemysłowe tych terenów oznaczają, że nie brakuje tu wykwalifikowanej siły roboczej.

Skontaktuj się z nami