Polityka prywatności

Panattoni Development Europe Sp z o.o.   (dalej: Panattoni Europe) szanuje prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze serwisy internetowe. Niniejsza "Polityka prywatności" określa jakie informacje mogą być gromadzone i jak możemy je wykorzystywać. 

Przystępując do korzystania ze stron serwisów internetowych Panattoni Europe akceptują Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszą politykę. 

Dane osobowe / informacje podawane przez użytkownika 
Wszelkie dane osobowe Użytkownika, przekazane do Panattoni Europe za pośrednictwem serwisów internetowych Panattoni Europe, będą wykorzystywane przez Panattoni Europe do poprawy jakości usług świadczonych Użytkownikowi. Panattoni Europe dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Korespondencja przesłana do Panattoni Europe  z niniejszej strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Panattoni Europe zapewnia sobie pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu produktów i usług. 

Przystępując do korzystania ze stron internetowych Panattoni Europe Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie w zbiorach danych, jego danych osobowych, w celach marketingowych i przekazywanie ich firmom wykonującym usługi marketingowe dla Panattoni Europe. Użytkownik ma świadomość prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, wstrzymywania, przetwarzania lub ich usunięcia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 838 z późn. zm.). 

Zgodnie z prawem Panattoni Europe gwarantuje, że  nie będzie sprzedawać lub udostępniać zebranych danych osobowych dla osób trzecich, które nie są częścią Panattoni Europe lub nie są jej bezpośrednimi partnerami. W dowolnym czasie Użytkownik może skontaktować się z Panattoni Europe, aby uzyskać informacje o tym, jak wykorzystywane są jego dane osobowe. Użytkownik może zwrócić się z prośbą o usunięcie takich informacji z dokumentacji Panattoni Europe w całości lub w części: 

Adres, pod którym można się z nami skontaktować:

Panattoni Europe 

Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warszawa 
Tel: (022) 540 71 71 
Fax: (022) 540 71 70 
Email: plinfo@panattoni.com 


Wykorzystanie "cookie"
 
Panattoni Europe wykorzystuje technikę "cookie" do ustalenia drogi, jaka doprowadziła użytkownika do serwisów internetowych Panattoni Europe, by w ten sposób rejestrować aktywność odwiedzających oraz krytycznie oceniać i udoskonalać tę stronę, czyniąc ją bardziej dopasowaną do indywidualnych preferencji i zainteresowań użytkowników. Prosimy zwrócić uwagę, że Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby ta nie dopuszczała plików "cookie" lub ostrzegała o ich wysyłaniu. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, odsyłamy do instrukcji obsługi lub ekranu pomocy przeglądarki internetowej. 

Zawartość stron internetowych 
Panattoni Europe, pomimo najwyższej staranności w zapewnieniu rzetelności informacji znajdujących się na stronach niniejszego serwisu internetowego, nie bierze odpowiedzialności za aktualność, autentyczność, kompletność i precyzję tych informacji. Panattoni Europe nie udziela żadnej gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych ze stronami serwisu Panattoni Europe poprzez hiperłącza. Korzystanie ze stron internetowych, do których prowadzą łącza ze stron serwisu Panattoni Europe, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. 
Informacje zawarte na stronach serwisu internetowego Panattoni Europe mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkowników. 

Prawa autorskie oraz znaki zarejestrowane 
Prezentowane materiały oraz cała zawartość stron internetowych Panattoni Europe chronione są prawami własności intelektualnej. Za wyjątkiem gdzie stwierdzono inaczej, zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku, osobistego użytku i poza oglądaniem nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Panattoni Europe. 

Wszelkie nazwy, logo, znaki i hasła prezentowane na stronach serwisów internetowych stanowią własność firmy Panattoni Europe lub innych stron. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody Panattoni Europe lub ewentualnych trzecich stron są zabronione. 

Zasady ogólne 
Panattoni Europe zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie poprzez ponowną ich publikację, gdy wymagać tego będzie interes firmy. Zapraszamy wszystkich Użytkowników do odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z zasadami niniejszej Polityki.