Projekty Build-to-suit

Pri prenájme build-to-suit (BTS) ide o skladové zariadenia navrhnuté a vytvorené presne pre daného klienta.

Na rozdiel od ostatnej dostupnej plochy sú BTS maximálne prispôsobiteľné, čo sa týka:

 • lokácie – zariadenia môžu byť postavené na pozemku v rámci územia developera či na pozemku klienta. Najvyspelejšia forma BTS sú projekty vytvorené v nadväznosti na zakúpenie pozemku, s ktorým klient súhlasí podľa potrieb svojej obchodnej činnosti;
 • veľkosť priemyselnej plochy – závisí od prevádzkových potrieb klienta;
 • veľkosť kancelárskej plochy – podľa stanov na jedného zamestnanca pripadajú 2 m2 podlahy a 13 m2 kubatúry
 • spôsob spolupráce – je možné buď prenajať, alebo vybudovať za účelom predaja plochy klientovi
 • účel priemyselného zariadenia – sklady na triedenie, ľahkú produkciu, ťažkou produkciu prebiehajúcu na pozemku, ktorý má byť predmetom investičného projektu. Aby sme splnili všetky želania klienta, harmonizujeme technologickú a technickú infraštruktúru pri všetkých postupoch.

 Cieľom tejto súhry je vytvorenie produktu na základe špecifických potrieb nájomníka. Chceme maximalizovať úložnú plochu, optimalizovať produkciu a prispôsobiť priestory technickým požiadavkám realizovaného podnikania (napr. priestor pre technických odborníkov, triediace zariadenia, neštandardné požiadavky na elektrifikáciu alebo špeciálne umiestnenie).

Každý klient môže utvárať priestor, ktorý si bude prenajímať, od samého začiatku. Vďaka systému BTS klient definuje plány podľa svojich vlastných potrieb. Projekt tak môže byť realizovaný presne v súlade s požiadavkami klienta. Nájomník si môže ľubovoľne tvoriť kancelárske alebo skladové prvky, vďaka ktorým získa presne toľko priestoru, koľko potrebuje, a tú najvyššiu efektívnosť.

Konštrukcia projektov sa odohráva vo vhodnom časovom rámci presne podľa typu projektu a preferencií klienta.

Výhody projektov BTS: 
 • voľba najlepšej lokácie a formy investície
 • spolupráca s aktívnym tímom BTS
 • úspory pri investičných a prevádzkových nákladoch
 • konzultácie za účelom vylepšenia logistických procesov
 • produkty prispôsobené image spoločnosti klienta

 

Viac nájomcov

Náš klient si môže voľne vyberať ideálne lokácie. Panattoni buduje distribučné parky, ktoré kombinujú mnoho výhod: blízkosť veľkých priemyselných stredísk, leteckých trás a relatívne hustej populácie. Logistické centrá zahŕňajú skladové a priemyselné priestory, rozdelené do pohodlných modulov, ktoré si každý zákazník môže voľne kombinovať a plánovať. Všetky budovy sú navrhnuté tak, aby zodpovedali najvyšším štandardom (A) a sú vybavené modernými technickými riešeniami. Parky sú oplotené a bezpečnostná služba funguje 24 hodín denne. Klienti dostanú atraktívnu nájomnú ponuku a možnosť upraviť prenajímaný priestor (veľkosť, dizajn a osvetlenie) podľa svojich individuálnych potrieb. Ponúkame flexibilné podmienky nájmu prispôsobené potrebám klienta, maximálne využitie priestoru s ohľadom na skladovanie a individuálnu starostlivosť o klienta v priebehu trvania zmluvy. Spoločnosť Panattoni ponúka možnosť rozšíriť a optimalizovať prenajaté priestory podľa toho, ako nájomníci rozvíjajú svoju činnosť.

Naše štandardné technické špecifikácie zahŕňajú nasledovné prvky:

 • Plynové kúrenie
 • Svetlíky a dymovody
 • Inštalácia ESFRI sprinklerov
 • Osvetlenie zodpovedajúce miestnym normám
 • Svetlá výška – 10 m
 • Betónová konštrukcia
 • Riešenie priestoru – 12 m x 22,5 m
 • Bezšvová podlaha
 • Nosnosť podlahy 5 t/m2
 • Automatický ventilačný systém
 • Oceľová strešná konštrukcia

 

Správa nehnuteľností

Ako developeri ponúkame klientovi nielen priestor na prenájom na vysokej úrovni, ale aj súbor profesionálnych služieb v oblasti správy nehnuteľnosti. Odborníci na správu nehnuteľností spolupracujú s klientmi už v počiatočných fázach investície. Zoznamujú sa s potrebami nájomníkov a v súlade s nimi upravujú systémy správy v budove. Celý systém správy nehnuteľnosti je veľmi flexibilný.

Oddelenie správy nehnuteľností sa zameriava nielen na spravovanie už dokončených objektov, ale aj na predvídanie nárokov klientov a na riešenie problémov spojených s prevádzkou objektu. Medzi hlavné úlohy, ktoré oddelenie rieši, patrí:

 • technická údržba budov a infraštruktúry – udržiavanie budov a prístupových ciest ku skladu v dobrom stave, vykonávanie technických kontrol a kontrol údržby v súlade so stavebným zákonom, príprava dokumentácie o prevádzke a údržbe strojov, pričom oddelenie vychádza v ústrety aj individuálnym potrebám nájomníkov s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pre používateľov a činnosť strojov;
 • realizácia podmienok nájomných zmlúv – každodenný zákaznícky servis vyplývajúci z jednotlivých nájomných zmlúv;
 • finančné vyrovnanie – developer zodpovedá za vedenie podrobnej finančnej dokumentácie spojenej s nákladmi na prevádzku parku a spotrebu služieb. Táto dokumentácia je nájomníkom k dispozícii;
 • bezpečnostná služba 24 hodín denne - prístup do parku je obmedzený, pričom postupy pre vpúšťanie klientov, zamestnancov a tretích strán do areálu sú s nájomcami individuálne prerokované a prispôsobené ich potrebám;
 • označenie v parku – spoločnosť umožňuje zákazníkom označiť objekty ich logami. Koncept označenia v parku je realizovaný v súlade s nadväzujúcim identifikačným systémom, ktorý vytvára marketingové oddelenie spoločnosti, čo zaisťuje, že sklady vyzerajú profesionálne.

Jednou z hlavných úloh oddelenia správy nehnuteľností je výber nespoľahlivých subdodávateľov, ktorí zabezpečujú vyššie uvedené služby: údržbu strojov, udržiavanie poriadku atď. Panattoni kladie dôraz na informovanosť klientov o platbách za služby, o stave riešenia vznesených požiadaviek, o termínoch údržby.

 

Služby zhodnotenia

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v oblasti akvizícií nehnuteľností má spoločnosť Panattoni hlboké znalosti, ktoré sa neobmedzujú len na to, ako vybrať správne priestory. Vytvárame silnú, integrovanú sieť, ktorá nám poskytuje kvalitný prehľad a mnohé výhody. Okrem toho, že ročne kultivujeme 10 miliónov metrov štvorcových, sme tiež národným hráčom v oblasti akvizícií nehnuteľností pre zhodnotenie, hlavnú činnosť a opätovný development. Vďaka našim skúseným profesionálom je náš úspech založený na miestnej expertíze, vzťahoch s klientmi a sprostredkovateľmi a na možnostiach opätovného developmentu. V rámci akvizičného procesu spoločnosť Panattoni zamestnáva interných expertov na správu rizík, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v oblasti správy, poistenia, rozvoja chátrajúcich pozemkov, a udržateľnosti klimatických zmien.

Spoločnosť Panattoni ponúka svojim klientom aktívny tím, ktorý je schopný riešiť všetky aspekty predaja nehnuteľností. Naši profesionáli vám poskytnú správny vzorec na dokončenie investičných transakcií, od nacenenia objektu až po úspešné dokončenie projektu.