Medzinárodný verzus miestny

Panattoni má medzinárodné skúsenosti s rozvojom a správou priemyselných, kancelárskych a skladových priestorov šitých na mieru. Zatiaľ čo ťažíme z výhod medzinárodnej developerskej firmy, prevádzková a finančná zodpovednosť sa rieši na úrovni miestneho trhu. Prítomnosť na danom mieste je kľúčovým faktorom úspechu, pretože nám poskytuje hlbokú znalosť trhu a vzťahy, ktoré generujú rozsiahle obchodné príležitosti.

Naším cieľom je medzinárodná vízia a dôraz na miestny trh. Jedná sa o princíp, ktorým žijeme a ktorý plne využívame vďaka našej globálnej štruktúre. Ako spoločnosť Panattoni Development využívame výhody medzinárodného know-how celej skupiny. Táto štruktúra nám umožňuje reagovať flexibilne a kompetentne na každom miestnom trhu. Naši klienti spolu s nami ťažia z našej flexibilnej finančnej štruktúry doplnenej silnou pozíciou na trhu. Medzinárodná expertíza a kontakty na strane jednej a prítomnosť a partneri na konkrétnom mieste na strane druhej sú základným kameňom našich komplexných skladových a logistických produktov.

 

Flexibilná štruktúra

Rodinná firma, ktorú v USA založil Carl Panattoni, ponúka nielen jednoduchý prístup ku správe a rýchlemu rozhodovaniu, ale aj globálnu sieť pridružených obchodných spoločností, filiálok a partnerov. Vďaka našej výraznej prítomnosti na trhu vám môžeme ponúknuť najlepšiu starostlivosť, rady a realizáciu vašich projektov na akomkoľvek mieste. Naša flexibilná finančná štruktúra a stabilná pozícia v odvetví nám pomáha prispôsobovať sa zmenám, ku ktorým na trhu dochádza. Účelnosť našej činnosti, rýchle rozhodovanie, sieť kontaktov na miestne a zahraničné protistrany, a v neposlednom rade naša prítomnosť po celom Poľsku sú aktíva, ktoré dohromady zabezpečujú najširšiu ponuku skladových riešení v krajine.

 

Udržateľný rozvoj

Spoločnosť Panattoni bola vždy inšpirovaná vysokou kvalitou, a udržateľné služby nie sú v tomto ohľade výnimkou. Ako globálny občan usiluje naša spoločnosť o to, aby svetové zdroje využívala s opatrnosťou. Ako člen amerického U.S. Green Building Council (USGBC – Rada pre šetrnú výstavbu) spoločnosť Panattoni Development dôsledne priraďuje vysokú prioritu vytváraniu projektov, ktoré spĺňajú normy Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Vďaka nášmu internému tímu profesionálov s certifikáciou LEED spoločnosť Panattoni dokončila v priemere 7 milióna štvorcových stôp budov, ktoré získali certifikáciu LEED. Spoločnosť Panattoni využíva možnosť pracovať spôsobom, ktorý chráni životné prostredie, aby sme podporili dlhodobé ciele spoločnosti, ciele našich partnerov, investorov a klientov.

 

Skúsenosti klientov

Naša oddanosť výstavbe vysoko kvalitných produktov vedie k výraznej lojalite ku značke medzi mnohými z našich nájomníkov a klientov služby BTS. Zoznam klientov spoločnosti Panattoni zahŕňa viac ako 2500 medzinárodných, národných a lokálnych firiem, a mnohí z nich realizovali v spolupráci so spoločnosťou Panattoni aj viac projektov.

Naši klienti